Forum Pplware
reiniciar problema no win 10 - Versão de Impressão

+- Forum Pplware (http://forum.pplware.com)
+-- Fórum: Software (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Fórum: Windows (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Tópico: reiniciar problema no win 10 (/showthread.php?tid=24602)reiniciar problema no win 10 - glennbartels - 05-10-2018 22:58

Máy của tôi khởi động bình thường, nhưng khi khoảng 20 phút, màn hình sẽ chuyển sang màu xanh và sau đó tự động khởi động lại.

Có ai đã đề xuất cách khắc phục sự cố này cho tôi không?